Example of possible sailing routes:

  • 7-day Minor Cyclades Sailing Tour(Paros – Naxos – Kalando – Koufonisia – Amorgos – Iraklia – Antiparos – Paros)
  • Paros, Syros, Mykonos, Delos, Naxos, Small Cyclades, Paros
  • 7-day South West Cyclades Sailing Tour(Paros –> Sifnos –> Kimolos –> Milos –> Milos coastline –> Poliegos –> Antiparos –> Paros )

You can search more details on sailing routes by clicking here